Verksamhetsåret 2024
 
E-post: styrelse@shetlandnord.com


ORDFÖRANDE

Sandra Brunell

076-7767063


LEDAMÖTER  

Maria Landin
073-6583003


Catarina Reeves

Söderbacksvägen 15

76493 Väddö

073-0927060


Emelie Videll

070-3285300

Tidningsansvarig


Anna Halvarsson


Susanne Leijonhuvud


Bettina Rogstam


SUPPLEANTER

Kristina Girhagen

070-3261433


 Sanna Eriksson


 Ida Buer


HEMSIDESANSVARIG

Cattis Öhman

ekskogen@gmail.com


VALBEREDNING

SMK Annelie Pettersson 0173-161 02

Cattis Öhman 0736-931713

Jeanette Huldén

 SUPPLEANT:
Carita Söderberg


REVISOR

 Kerstin Enberg
0240-301 13

 PERSONLIG SUPPLEANT:
Kersti Erlandsson


REVISOR

Ellinor Johansson

PERSONLIG SUPPLEANT:
 Ann-Marie Sehlin