Verksamhetsåret 2021
 
E-post: styrelse@shetlandnord.com


ORDFÖRANDE

Linnéa Dahlberg

Stuteri Nybyn

186 97 Brottby

073-1012131




VICE ORDFÖRANDE  

Maria Landin
073-6583003




SEKRETERARE

Emelia Videll

Solinge 3

726 91 Skultuna

070-3285300




KASSÖR

Catarina Reeves

Söderbacksvägen 15

76493 Väddö

073-0927060




LEDAMÖTER

Mari Brolund
070-310 00 32

Hemsideansvarig




Helena Söderholm Nilsson

070-569 08 06




Malle Jota

070-244 73 85



 

Angelica Lauth

073-9372538




Maria Wallström

070-3942722




SUPPLEANTER

Kristina Girhagen

070-3261433




 Sarah Nilsson

073-5996900

Tidningsansvarig

 



VALBEREDNING

SMK Annelie Pettersson

0173-161 02




Anna Halvarsson

Jeanette Huldén



 SUPPLEANT:
Carita Söderberg
REVISOR

 Kerstin Enberg
0240-301 13



 PERSONLIG SUPPLEANT:
Kersti Erlandsson

REVISOR

Ellinor Johansson

PERSONLIG SUPPLEANT:
 Ann-Marie Sehlin