Verksamhetsåret 2023
 
E-post: styrelse@shetlandnord.com


ORDFÖRANDE

Angelica Lauth

073-9372538


VICE ORDFÖRANDE  

Maria Landin
073-6583003


SEKRETERARE

Malle Jota

070-244 73 85


KASSÖR

Catarina Reeves

Söderbacksvägen 15

76493 Väddö

073-0927060


LEDAMÖTER

Emelie Videll

070-3285300

Tidningsansvarig


Charlotte Avebäck

070-696 3015

     

Ulrika Halvarsson 

073-8453432


SUPPLEANTER

Sofia Blidberg

073-5112958


Sandra Brunell

076-7767063


Kristina Girhagen

070-3261433


 Sanna Eriksson

 


VALBEREDNING

SMK Annelie Pettersson 0173-161 02

Cattis Öhman 0736-931713

Jeanette Huldén

 SUPPLEANT:
Carita Söderberg


REVISOR

 Kerstin Enberg
0240-301 13

 PERSONLIG SUPPLEANT:
Kersti Erlandsson


REVISOR

Ellinor Johansson

PERSONLIG SUPPLEANT:
 Ann-Marie Sehlin