Shetlandsponnyn är visserligen liten, men användningsområdet är stort!

Shetland Nord arbetar för att fler ska upptäcka hur användbar shetlandsponnyn faktiskt är - även när man blivit för stor för att rida på den. Därför arrangerar vi bruksaktiviteter i körning, ridning, tömkörning och agility. Alltifrån prova-på till kurser och tävlingar på klubbnivå. Mottot är att alla ska ha roligt och att alla ska våga vara med!

På alla bruksarrangemang i Nord är hjälm obligatoriskt för de som deltar med ponny.

Våra bruksaktiviteter hittar Du i kalendern i menyn.
 


Information för Dig med tävlingslicens hos Svenska Ridsportsförbundet, SvRF:
För att tävla hos arrangör som inte är ansluten till SvRF, förväntas den tävlande ansöka om dispens hos SvRF. Mer information och länk till blankett för dispensansökan finns hos

Shetland Nord är en regionalförening under rasföreningen Sveriges Shetlandssällskap som arbetar specifikt för shetlandsponnyrasen och är inte ansluten till SvRF.


Nytt:

PROPOSITION Dressyr Kvarnnibble Gård, Bro 2024-05-18 - klicka här >>

Tömkörningsprogram - klicka här >>

Dressyrprogram - klicka här >>


Tidigare uppdateringar:

PROPOSITION bruks "Julhoppet" den 29 november - klicka här >>

RESULTAT för bruks i Strömsholm 30 september - klicka här >>

RESULTAT för bruks i Vretstorp 28 oktober - klicka här >>

RESULTAT från brukstävlingarna i Kristinehamn - klicka här >>

RESULTATfrån brukstävlingarna i Bro - klicka här >>Ridning
De ridna klasserna vi anordnar är dressyr, hoppning och precision, eller en kombination kallad caprilli.

För de minsta ryttarna finns ledklasser och för övriga ridna klasser gäller att vuxen, vid behov, kan vara med på banan som ett stöd.

Ekipaget måste vara proportionerligt. Ponnyn ska vara lägst 4 år gammal för att starta i ridklass.

Körning
Körda klasser anordnas i dressyr och precision. Framöver kan vi komma att prova även körd caprilli.

För kusk 18 år och äldre är groom frivilligt. Kusk under 18 år ska ha en groom lägst 15 år gammal med sig på vagnen, alternativt på eller i direkt anslutning till banan för att snabbt kunna få hjälp om problem uppstår.

Ponnyn ska vara lägst 4 år gammal för att starta i körklass.

Tömkörning
Tömkörda klasser anordnas i dressyr, precision, caprilli och agility.

Däckel eller sele ska användas och tömmen ska vara så lång att kusken kan hålla ett säkert avstånd från ponnyns bakdel.

Ponnyn ska vara lägst 3 år gammal för att starta i tömkörningsklass.


Agility
Agility består av en bana av olika hinder som ponnyn ska gå igenom eller över eller kliva upp på. Det kräver en orädd och tillitsfull ponny - och är sällan ett problem för en shetland.

Ponnyn ska vara lägst 3 år gammal för att starta i agilityklass.

Handlerhoppning
Handlerhoppning går till som en vanlig hopptävling med den skillnaden att istället för en ryttare på ryggen, så springer handlern med och hoppar hindren tillsammans med ponnyn.

Ponnyn ska vara lägst 3 år gammal för att starta i handlerhoppning.