Shetlandsponnyn är visserligen liten, men användningsområdet är stort!

Shetland Nord arbetar för att fler ska upptäcka hur användbar shetlandsponnyn faktiskt är - även när man blivit för stor för att rida på den. Därför arrangerar vi bruksaktiviteter i körning, ridning, tömkörning och agility. Alltifrån prova-på till kurser och tävlingar på klubbnivå. Mottot är att alla ska ha roligt och att alla ska våga vara med!

På alla bruksarrangemang i Nord är hjälm obligatoriskt för de som deltar med ponny.

Våra bruksaktiviteter hittar Du i kalendern i menyn.
 


Information för Dig med tävlingslicens hos Svenska Ridsportsförbundet, SvRF:
För att tävla hos arrangör som inte är ansluten till SvRF, förväntas den tävlande ansöka om dispens hos SvRF. Mer information och länk till blankett för dispensansökan finns hos

Shetland Nord är en regionalförening under rasföreningen Sveriges Shetlandssällskap som arbetar specifikt för shetlandsponnyrasen och är inte ansluten till SvRF.


Nytt:

PROPOSITION bruks "Julhoppet" den 29 november - klicka här >>

RESULTAT för bruks i Strömsholm 30 september - klicka här >>

RESULTAT för bruks i Vretstorp 28 oktober - klicka här >>


Tidigare uppdateringar:

RESULTAT från brukstävlingarna i Kristinehamn - klicka här >>

RESULTATfrån brukstävlingarna i Bro - klicka här >>BRUKSPROPOSITIONER 2023


Brukstävlingmed Shetland Nord på HultetsGård i Strömsholm 2023-09-30

Anmälansenast: 2023-09-13

Anmälningsavgift80kr/start, 160kr/start för icke medlem

Anmälningsavgiftensätts in på Shetland Nords pg: 68 94 17-4 senast sistaanmälningsdag. Uppge ” Hultets bruks” och ponnyns namn påbetalningen. Efteranmälningar mottages ej.

Max100 starter.

Tävlingsavsvarig:Sanna Eriksson

Anmälanoch frågor till Sanna på mail: Stall-lexie@live.se

Följande klasser kan anordnas:

Precision:

Klass1 Precision, riden med ledare Clear Round, barn ålder 3-6 år

Klass2 Precision, riden, minior med vuxen på banan

Klass3 Precision, riden, junior

Klass4 Precision, tömkörd, junior

Klass5 Precision, tömkörd, senior


Agility:

Klass6 Agility vid hand, minior med vuxen på banan

Klass7 Agility vid hand, junior

Klass8 Agility vid hand, senior

Klass9 Agility, riden, minor med vuxen på banan

Klass10 Agility, riden, junior

Klass11 Agility, tömkörd, junior

Klass12 Agility, tömkörd, senior

Klass13 Agility Clear round, barn ålder 3-6 år


Körning:

Klass27 A Precisionskörning, minior med vuxen i vagnen + 50 cm

Klass27 B Precisionskörning, minior med vuxen i vagnen + 40 cm

Klass28 A Precisionskörning, junior med vuxen i vagnen + 50 cm

Klass28 B Precisionskörning, junior med vuxen i vagnen + 40 cm

Klass29 A Precisionskörning, senior + 40 cm

Klass29 B Precisionskörning, senior + 30 cm


Övriginformation:

Segrundproposition på www.shetlandnord.com

Startlistoroch deltagarinfo kommer på hemsida ca en vecka före tävling.

Brukschampionkommer att utses. Poängberäkning enligt grundpropp.

Rosetttill alla deltagagande miniorer och juniorer.

Placeringsrosetteroch CR rosetter till alla seniorer.

Deltagarrosettför seniorer som tävlar men kommer utanför placering kan köpasför 30kr.

Tävlingenhålls i ridhus

Boxplats/övernattning:nejVälkommen till Shetland Nord brukstävling med halloween tema!

Lördag 28 oktober i Lilla Rom, Hallsberg (Lilla Roms hästeri anläggning)

Tävlingarna hålls i oisolerat ridhus, värmerum finns.
Tävlingarna arrangeras enligt grundpropositionen på Shetland Nords hemsida
Tävlingarna är kvalificerande för NordCupen


Domare Maria Landin och Anna-Karin Thunqvist
Tävlingsansvarig Maria Landin 0736/583003 och Anna-Karin Thunqvist 0708361247
Anmälan 80 kr/start, skall betalas till Shetland Nords pg. 68 94 17-4 uppge Lilla Rom bruks och ponnyn namn. Skall vara tillhanda senast sista anmälningsdag.
Max antal starter 100 st, detta på grund av liten parkering vid dåligt väder. Först till kvarn gäller, minst 50 starter för att tävlingen ska genomföras. Samåk gärna så vi får så få bilar/transporter som möjligt på parkeringen. (Publik/personbilar kan få ställa på
mindre väg och gå några hundra meter.)
Anmälningsblankett finns på shetlandnord.com och skickas till Maria Landin, Karlsbygget 311, 715 94 Odensbacken eller maila till stallcolour@yahoo.se
Sista anmälningsdag måndag 2 oktober. Efteranmälan endast om 100 starter ej uppnåtts. Ingen möjlighet till övernattning eller hyra box över dagen.
Enklare fika och kokt korv kommer säljas.


Följande klasser ordnas:
Drive-in
Klass 2 Precision riden minior med vuxen på banan Bed A:0
Klass 3 Precision riden junior Bed A:0
Klass 4 Precision tömkörd junior Bed A:0
Klass 5 Precision tömkörd senior Bed A:0
Klass 14 Clear round precision, riden, vid hand eller tömkörd – ange vid anmälan. Här är tillåtet med ledare eller vuxen på banan.
Klass 6 Agility vid hand minior med vuxen på banan Bed A:0
Klass 7 Agility vid hand junior Bed A:0
Klass 8 Agility vid hand senior Bed A:0
Klass 9 Agility riden minior med vuxen på banan Bed A:0
Klass 10 Agility riden junior Bed A:0
Klass 11 Agility tömkörd junior Bed A:0
Klass 12 Agility tömkörd senior Bed A:0
Klass 13 Clear round agility, riden, vid hand eller tömkörd – ange vid anmälan. Här är tillåtet med ledare eller vuxen på banan.

Titlar som delas ut under dagen är: Allroundchampion, , Bästa Precision, Bästa Agility och
Dagens Kämpe
Utklädda ekipage får en liten bonus! Halloween tema.
Stall plaketter kommer att finnas att köpa för 30kr. En plakett per tävlingsekipage.

Mer information som tider och deltagarlistor kommer att läggas ut på Shetland Nords hemsida
ca en vecka innan tävlingarna.

Varmt välkomna!
Välkommentill Julhoppet!

ShetlandNord har tävling i precision och hoppning lördagen den 25/11 påHultets Gård i Strömsholm. 

Sistaanmälningsdag är 16/11

Anmälningsavgift80kr/start,

 160kr/startför icke medlem

Anmälningsavgiftensätts in på Shetland Nords pg: 68 94 17-4 senast sistaanmälningsdag. 

Uppge” Hultets bruks” och ponnyns namn på betalningen.

 Efteranmälningarmottages ej.

Max100 starter!

Tävlingsansvarig: SannaEriksson

Anmälanoch frågor till Sanna på mail: Stall-lexie@live.se

Följandeklasser kan anordnas:

Precision:

Klass1. Precision, riden med ledare Clear Round, barn ålder 3-6 år

Klass2. Precision, riden, minior med vuxen på banan

Klass3.Precision, riden, junior

Klass4.Precision, tömkörd, junior

Klass5. Precision, tömkörd, senior

Hoppning:

Klass15. Hoppning 10cm med ledare eller vuxen på banan 

Klass16. Hoppning 20cm med eller utan vuxen på banan

Klass17. Hoppning 30cm

Klass18. Hoppning 40cm

Klass21. Handlerhoppning Minior med vuxen på banan

Klass22. Handlerhoppning Junior

Klass23. Handlerhoppning Senior

Klass27A. Tömkörd hoppning Junior

Klass27B. Tömkörd hoppning Senior

Övriginformation:

Segrundproposition på www.shetlandnord.com

Startlistor och deltagarinfokommer på hemsida ca en vecka före tävling.Rosett till alla deltagagandeminiorer och juniorer.

Placeringsrosetter och CRrosetter till alla seniorer.

Deltagarrosett för seniorersom tävlar men kommer utanför placering kan köpas för 30kr.Tävlingen hålls i ridhus

Boxplats/övernattning:nejVarmt välkomna!!
Ridning
De ridna klasserna vi anordnar är dressyr, hoppning och precision, eller en kombination kallad caprilli.

För de minsta ryttarna finns ledklasser och för övriga ridna klasser gäller att vuxen, vid behov, kan vara med på banan som ett stöd.

Ekipaget måste vara proportionerligt. Ponnyn ska vara lägst 4 år gammal för att starta i ridklass.

Körning
Körda klasser anordnas i dressyr och precision. Framöver kan vi komma att prova även körd caprilli.

För kusk 18 år och äldre är groom frivilligt. Kusk under 18 år ska ha en groom lägst 15 år gammal med sig på vagnen, alternativt på eller i direkt anslutning till banan för att snabbt kunna få hjälp om problem uppstår.

Ponnyn ska vara lägst 4 år gammal för att starta i körklass.

Tömkörning
Tömkörda klasser anordnas i dressyr, precision, caprilli och agility.

Däckel eller sele ska användas och tömmen ska vara så lång att kusken kan hålla ett säkert avstånd från ponnyns bakdel.

Ponnyn ska vara lägst 3 år gammal för att starta i tömkörningsklass.


Agility
Agility består av en bana av olika hinder som ponnyn ska gå igenom eller över eller kliva upp på. Det kräver en orädd och tillitsfull ponny - och är sällan ett problem för en shetland.

Ponnyn ska vara lägst 3 år gammal för att starta i agilityklass.

Handlerhoppning
Handlerhoppning går till som en vanlig hopptävling med den skillnaden att istället för en ryttare på ryggen, så springer handlern med och hoppar hindren tillsammans med ponnyn.

Ponnyn ska vara lägst 3 år gammal för att starta i handlerhoppning.