Hur bemöter du din omgivning på arrangemang?


Vi i styrelsen hos Shetland Nord har tyvärr nåtts av att flera av våra deltagare ibland har bemött våra funktionärer på ett olämpligt sätt vid arrangemang. 

Detta är något som vi som förening ser mycket allvarligt på. Vi vill påminna om att de värdegrunder som Sveriges Shetlandssällskap har antagit gäller ALLA vid våra arrangemang.

Alla medlemmar: 

  • Gamla som nya, ska känna sig välkomna att vara medlemmar i SSS och att delta i SSS aktiviteter och arrangemang.
  • Respekterar varandra och varandras kunskaper.
  • Har en nolltolerans mot mobbing och andra kränkningar, såväl i möten med varandra som i sociala medier och andra kommunikationsformer.
  • Har en positiv attityd och hjälper varandra.
  • Strävar tillsammans för att utveckla vår förening och värna om rasen shetlandsponny.
  • Strävar för och värnar om bra hästmannaanda och bra sportsmannaanda.
  • Handlar med god etik och moral, som innebär ärlighet och öppenhet, och agerar med ett gott syfte och god vilja att ta ansvar.
  • Respekterar miljön omkring oss.
  • Strävar tillsammans efter att hitta nya lösningar om ett problem uppstår.

SSS ska vara en mötesplats för alla medlemmar, där god kamratskap, ett varmt och öppet klimat, visad hänsyn och respekt präglar samvaron kring vårt gemensamma intresse shetlandsponnyn.


Vi har i Nord i dagsläget flera utbildade mätpersoner som avsagt sig alla uppdrag pga icke acceptabelt bemötande från tävlande. Också flertalet personer som ställt upp som parkeringsvakter som talar om otrevliga bemötanden både när tävlande kommer eller lämnar tävlingsplatsen.
Även en ökande trend där man struntar i att betala sin anmälan har noterats, detta medför att från och med 2020-08-01 kommer fullständig betalningskontroll återigen att ske på samtliga arrangemang (istället för stickprovskontroll som nu har skett).


Vi i Shetland Nords styrelse tar avstånd från den här typen av oacceptabelt uppträdande och ber alla som deltar i arrangemang kopplade till shetlandsponnyn att ta en funderare på hur vi bemöter funktionärerna och i förlängningen även föreningen. Utan våra funktionärer är det omöjligt att få till tävlingar, kurser, utbildningar mm.


Nordcupen 2020

Datum för deltävlingar:


Vill Du ordna en deltävling?
Här hittar du information:

Mallar:

Nordshopen

Lösenordet är: fux

Kontakta oss

info@shetlandnord.com

Snabblänkar

Copyright © Alla rättigheter förbehållna