UTSTÄLLNINGAR 2023

15 juni                  Väddö             Domare: Karin Olsson

6 juli                     Söderhamn   Domare: ej klart

21 september    Sundsvall       Domare: Linnea Ornstein

22 september    Sundsvall       Domare: Morgan Johnsson


 

PROPOSITIONER 2024
Fylls på eftersom det blir klart och godkänt av SSS

Väddö 15 juni

Söderhamn 6 juli

Sundsvall 21 september

Sundsvall 22 september

ANMÄLAN VIA E-POST
Nu provar vi en ny anmälningsblankett som är ifyllningsbar på datorn och därmed också lättare att bifoga med e-post!

Tips! Fyll i en blankett för varje ponny och spara med eget namn på din dator, så är det lätt att bara ändra plats och datum för varje gång du ska anmäla. ;-)

Det går fortfarande utmärkt att skicka sin anmälan med vanlig post.

Välkommen med din anmälan!

UTSTÄLLNINGAR 2023

Proposition för Drive-in utställning i Gävle den 17 juni 2023

Domare: Helena Jansson

Plats: Gävletravet, Gävle

Utställningsansvarig: Sandra Brunell , 0761039669
Platsansvarig: Sol Sjöberg, 0730962847

Anmälan senast: Antalet ponnyer som ska visas anmäls senast den 28/5 2023, anmälan kan ske via post eller mail.

Sandra Brunell, Bovikenvägen 30, 90583 Umeå

Stuterimjolefjarden@gmail.com 

Anmälningsavgift: 200 kr skall betalas in till Shetland Nord 689417 - 4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Följande klasser anordnas: 18 Drive-in

Färgklasser: Nej

Underlag: Bedömningen sker på grus, utomhus.

Boxar: Nej

Servering: Ja, swish/kontant

Särskilda Bestämmelser:
Max 40 anmälda, först till kvarn gäller.

BIS och Reserv-BIS utdelas

Samutställning med gotlandsruss.

För att få ställa ut på denna utställning måste ponnyn vara grundvaccinerad enligt ponnytravets reglemente, minst de 2 första sprutorna med spruta A sen spruta B inom 21-60 dagar. Pass kommer måsta visas i grinden innan man kör in på utställningsplatsen.


Proposition för Novis utställning med bruksklasser i  Väddö 1 juli 2023

Domare:  Annika Strindgård

Plats:  Toftinge Gård, Väddö 

Utställningsansvarig:  Catarina Reeves 0730927060

Platsansvarig: Catarina Reeves 0730927060

Anmälan senast: 1 juni 2023, anmälan kan ske digitalt via SverigesShetlandssällskaps hemsida, via post eller mail. Anmälan skickas till svetsmeckarnsviv@telia.com, Catarina Reeves Söderbacksvägen 15, 76493 Väddö

Anmälningsavgift: 250 kr (100kr för föl om modern visas) skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. 
Följande klasser anordnas:  1-15 för ponnyer som ej erhållit BIS eller Reserv BIS. Klass 16 och 17 öppen för alla. Samt klass 19. Separat proposition kommer. 

Färgklasser: Nej

Underlag: Bedömning sker i ridhus. 

Boxar/Boende: Boxar finns 200kr eller hage 100kr.  Finns även möjlighet att hyra  box över natten. Bokas och betalas separat till Catarina Reeves 0730927060. Det finns ganska många möjligheter till boende i närområdet.

Servering: Vet ej ännu

Särskilda Bestämmelser: Minst 40 för att utställningen skall genomföras och max 60.

Championat, BIS och Reserv BIS  utses enligt grundpropotion. 

Katalog kommer inte att skickas ut per post. Katalogen kommer läggas ut på Shetland Nords hemsida, mejlas till deltagarna och  delas ut på utställningsplatsen.


Proposition för utställning i Söderhamn 8 juli 2023

Domare: Helena Jansson
Plats: Söderhamnsortens Ryttarförening
Utställningsansvarig: Jennie Wandin,0702709336,wandin76@live.se
Platsansvarig: Jennie Wandin0702709336
Anmälan senast: 8 juni, anmälan kan skicka digitalt, via post eller mail. Jennie Wandin Myskje 962, 826 92 Söderala Mail:wandin76@live.se
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Märk betalningen med plats och ponnyns namn.
Följande klasser anordnas: : 1-17
Färgklassser: Ja
Underlag: Bedömningen sker inne i ridhus.
Boxar/Boende: Begränsat antal. För info hör av er till Jennie Wandin0702709336
Servering: Ja
Särskilda Bestämmelser: Minst 40 för att utställningen skall genomföras och max 70.

Proposition för utställning i Kristinehamn 30 juli 2023


Domare: Helena Jansson & Linnea Ornstein
Platsansvarig: Angelica Lauth 0739-37 25 38 alt. vonlauth@hotmail.com

Anmälan senast: 2 juli

Anmälningsavgift för medlemmar i SSS: 250 kr/ponny, föl 150 kr om modern också deltar i utställningsklass. 

Icke medlemmar 500 kr/ponny. Anmälningsavgiften sätts in på Shetlands Nords pg 68 94 17 -4 

Ange plats och hästens namn som meddelande

Följande klasser anordnas ej: 18-24.
Bedömningen i ridhus
Särskilda bestämmelser:
Färgklassindelning tillämpas, sammanslagning sker av delade klasser vid strykningar
Minst 40 anmälda för att utställningen ska bli av och max 140.
Vid litet antal anmälda förbehåller arrangören sig rätten att använda en domare.
Pris till Bästa Övrigt färgade, Bästa SSS-novis, Bästa gångartsponny m.m.
Separata bruksklasser anordnas, se separat propp. Allroundchampion utses.
Boxar: Ja,
Servering: Ja
Anmälan skickas till: Digitalt eller via brev till:  Angelica Lauth, Lundstorps Gård 509, 655 94 Karlstad eller via mail: vonlauth@hotmail.com

Proposition för utställning i Väddö lördagen den 19 augusti 2023

Anmälan senast 6 augusti 2023. Anmälan kan ske via mail

svetsmeckarnsviv@telia.com eller  tel 0730-927060. 
Domare: Torsten Jeppsson
Plats: Toftinge Gård, Väddö
Utställningsansvarig: Catarina Reeves 0730-927060
Platsansvarig: Catarina Reeves 0730-927060
Följande klasser anordnas: 1-17
Färgklasser: Ja
Boxar/boende: Ja, i begränsat antal. Boxar i första hand till övernattare, bokning görs till Catarina Reeves 0730-927060 

Servering: Ja
Underlag: Bedömning sker i ridhus
Övrigt: Middag med ev. tillställning på kvällen, anmälan till Catarina Reeves 0730-927060
Särskilda bestämmelser: Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras och max 70 st. Sammanslagningar kan ske vid strykningar. Championat, BIS och res-BIS enligt grundproppen. Alla 3-åriga ponnyer skall mätas och id-kontrolleras (medtag pass). Alla mini skall mätas (förutom RS-hingstar och föl).
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Märk betalningen med plats, datum och ponnyns namn.
Anmälan skickas till: Catarina Reeves 


Proposition för utställning i Väddö söndagen den 20 augusti 2023

Anmälan senast 6 augusti 2023. Anmälan kan ske via mail

svetsmeckarnsviv@telia.com eller tel 0730-927060. Har man redan anmält till Rimbo gäller den anmälan även till Väddö.
Domare: Maria Jansson
Plats: Toftinge Gård, Väddö
Utställningsansvarig: Catarina Reeves 0730-927060
Platsansvarig: Catarina Reeves 0730-927060
Följande klasser anordnas: 1-17
Färgklasser: Ja
Boxar/boende: Ja, i begränsat antal. Boxar i första hand till övernattare, bokning görs till Catarina Reeves 0730-927060
Servering: Ja
Underlag: Bedömning sker i ridhus
Särskilda bestämmelser: Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras och max 70 st.
Sammanslagningar kan ske vid strykningar. Championat, BIS och res-BIS enligt grundproppen. Alla 3-åriga ponnyer skall mätas och id-kontrolleras (medtag pass). Alla mini skall mätas (förutom RS-hingstar och föl).
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Märk betalningen med plats, datum och ponnyns namn.
Anmälan skickas till: Catarina Reeves 


Proposition för utställning i Umeå den 23 september 2023
Domare: Madeleine Beckman
Plats: Umåker, Umeå
Utställningsansvarig: Sandra Brunell , 0761039669
Platsansvarig: Linda Sallinen, 0706893784
Anmälan senast: Senast den 23/8 2023, anmälan kan ske digitalt, via post eller mail.

Sandra Brunell, Bovikenvägen 30, 90583 Umeå
Stuterimjolefjarden@gmail.com

Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in till Shetland Nord 689417 - 4 senast sista
anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Följande klasser anordnas: 1-17
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker på grus, utomhus.
Boxar: Ja, begränsat antal. Hör av er till Linda Sallinen: 0706893784
Servering: Ja, swish/kontant
Särskilda Bestämmelser: Max 40 anmälda, först till kvarn gäller.
Samutställning med gotlandsruss.Proposition för utställning i Sollefteå den 14 oktober 2023

Domare: Elisabeth Ljungtorp

Plats: Sollefteå Ridskola i Sollefteå

Utställningsansvarig: Kristina Girhagen, 0730261433

Platsansvarig: Kristina Girhagen, 0730261433

Anmälan senast: Senast den 14/9 2023, anmälan kan ske digitalt, via post eller mail.

Kristina Girhagen, Västgranvåg 122, 88191 Sollefteå.

kristina@swejump.com

Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in till Shetland Nord 689417 - 4 senast sista

anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Följande klasser anordnas: 1-17

Färgklasser:   Ja

Underlag: Bedömningen sker i ridhus.

Boxar: Ja, begränsat antal. Hör av er till Kristina Girhagen: 0730261433

Servering: Ja, swish/kontant

Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras och max 70 st. Sammanslagningar kan ske vid strykningar. Championat, BIS och res-BIS enligt grundproppen.