UTSTÄLLNINGAR 2021
Där datum och domare är klart

20 juni      Thorsholma      Domare: Helena Jansson

                    /Drive in

3 juli           Väddö                Domare: Maria Jansson

17 juli         Söderhamn      Domare: Linnea Ornstein

21 aug       Umeå                 Domare: Ronny Johnsson

4-5 sep     Sollefteå.            Domare: Gun Johansson/ ?

18-19 sep  Sundsvall           Domare: 

ANMÄLAN VIA E-POST
Nu provar vi en ny anmälningsblankett som är ifyllningsbar på datorn och därmed också lättare att bifoga med e-post!

Tips! Fyll i en blankett för varje ponny och spara med eget namn på din dator, så är det lätt att bara ändra plats och datum för varje gång du ska anmäla. ;-)

Det går fortfarande utmärkt att skicka sin anmälan med vanlig post.

Välkommen med din anmälan!

UTSTÄLLNINGAR 2021
FYLLS PÅ ALLTEFTERSOM DET BLIR KLART MED PLATSER & SMÅPROPPAR GODKÄNTS AV SSS

DRIVE IN UTSTÄLLNING THORSHOLMA 20 juni 2021

Domare:                                    Helena Jansson

Plats:                                         Torsholma, Vallentuna

Utställningsansvarig:             Linnéa Dahlberg 073/1012131

Platsansvarig:                          Linnéa Dahlberg 073/1012131

Anmälan senast:                     26 maj, anmälan kan ske via post eller.mail.


Anmälningsavgift:                  150 kr per ponny skall betalas in på Shetland Nords pg 689417-4 senast sista .......  .... .... .... .... ... ....                                                     anmälningsdatum.............. ........                 

...                                                      Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

                Ponny som skall ställas ut måste starta i minst en bruksklass. ( Se separat proposition i kalendern )


Följande klasser annordnas: 18 Drive in. I anmälan anges hur många ponnyer som ska ställas, vilken ponny anges   ..... ...........                                                senast vid anmälan i sekretariatet.

Underlag:                                      Bedömningen sker i ridhus

Boxar:                                             Nej

Servering:                                     Förhoppningen är att kunna erbjuda enkel servering med swishbetalning, men det.  -......... ....                                                       berorpå restriktionerna vid tillfället. 

Särskilda bestämmelser:        Max 65 anmälningar. Sto med föl vid sidan, sto som skall föla 2021 samt föl äger ej rätt att. ...                                                       delta. Då utställningen anordnas för ponnyer deltagande i brukstävlingarna får 1- och 2-   ...                                                       åringar endast delta i mån av plats, anmälningsavgiften för dessa är 200 kronor per  .....   .....                                                      ponny.


                                                          Anmälan skickas till: Linnéa Dahlberg, Stuteri Nybyn, 186 97 Brottby

                                                          Mail: linnea@nybyn.com

  

UTSTÄLLNING VÄDDÖ LÖRDAG 3 juli 2021

Domare:                                   Maria Jansson

Plats:                                        Toftinge gård, Väddö

Utställningsansvarig:            Catarina Revees 073/0927060 eller Linnéa Dahlberg 073/1012131

Platsansvarig:                         Catarina Revees 073/0927060 eller Linnéa Dahlberg 073/1012131

Anmälan senast:                    4 juni, anmälan kan ske via post eller.mail.


Anmälningsavgift:                  250 kr ( 100 kr för föl om modern deltar i utställningen ) skall betalas in på Shetland ............. ........                                                 Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum.   .   ..................................................................   

...                                                      Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Följande klasser annordnas: 1-15M

Färgklasser:                               Ja

Underlag:                                      Bedömningen sker i ridhus

Boxar:                                             Ja, box 200kr / hage 100kr.Kontakta Catarina Revees för boxförfrågan 073/0927060

Servering:                                     Kan komma att finnas beroende på folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Särskilda bestämmelser:        Max 70 anmälningar.

                                                          Anmälan skickas till: Catarina Revees, Söderbacksvägen 15, 764 93 Väddö

                                                          Mail: svetsmeckarnsviv@telia.com

  

UTSTÄLLNING I SÖDERHAMN LÖRDAG 17 juli 2021

Domare:                                   Linnea Ornstein

Plats:                                        Söderhamnsortens Ryttarförening

Utställningsansvarig:            Jennie Wandin 0702/709336, wandin76@live.se

Platsansvarig:                         Jennie Wandin 0702/709336

Anmälan senast:                    17 juni, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlanssällskaps hemsida eller via post  ... ..... .... .....                                               eller.mail.


Anmälningsavgift:                  250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum.   .   ..............................................................      Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Följande klasser annordnas: 1-17

Färgklasser:                               Ja

Underlag:                                      Bedömningen sker i ridhus

Boxar:                                             Ja i första hand till långväga gäster.

Servering:                                     Ja

Särskilda bestämmelser:        Minst 40 för att utställningen skall genomföras och max 70.

                                                          Anmälan skickas till: Jennie Wandin, Myskje 962, 826 92 Söderala                                                .....                                                      Mail: wandin76@live.se

  

UTSTÄLLNING I UMEÅ LÖRDAG 21 AUGUSTI 2021

Domare:                                   Ronny Johnsson

Plats:                                        Umåker, Umeå

Utställningsansvarig:            Sandra Brunell 076-1039669

Platsansvarig:                         Linda Långström Sallinen 0706-893784

Anmälan senast:                    20 juli, anmälan kan ske via post eller.mail.


Anmälningsavgift:                  250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum.   .   ..................................................................   Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Följande klasser annordnas: 1-15M

Färgklasser:                               Ja

Underlag:                                      Bedömningen sker på grus

Boxar:                                             Ja, begränsat antal. Kontakta Linda för boxförfrågan 0706-893784

Servering:                                     Ja, swish/kontant

Särskilda bestämmelser:        Minst 35 deltagare för att utställningen skall genomföras max 70

                                                          Anmälan skickas till: Sandra Brunell, Bovikenvägen 30 90583 Umeå

                                                          Mail: stuterimjolefjarden@gmail.com