UTSTÄLLNINGAR 2020
Där datum och domare är klart


16 maj     Umeå                  Domare: Linnéa Ornstein

6 juni      Kolbäck              Domare: Liselotte Erixon

13 juni     Riddarhyttan    Domare: Morgan Johnsson

27 juni.   Sundbyholm     Domare: Helena Kättström

27 juni.   Nordmaling      Domare: Elisabeth Ljungstorp

4 juli.      Söderhamn       Domare: Ronny Johnsson

11 juli       Väddö                 Domare: Annika Strindgård

8 aug.     Jättendal           Domare: Linnea Ornstein

19 sep.    Sundsvall           Domare: Alf Johansson

20 sep.   Sundsvall           Domare: Gunn Johansson

ANMÄLAN VIA E-POST
Nu provar vi en ny anmälningsblankett som är ifyllningsbar på datorn och därmed också lättare att bifoga med e-post!

Tips! Fyll i en blankett för varje ponny och spara med eget namn på din dator, så är det lätt att bara ändra plats och datum för varje gång du ska anmäla. ;-)

Det går fortfarande utmärkt att skicka sin anmälan med vanlig post.

Välkommen med din anmälan!

UTSTÄLLNINGAR 2020
FYLLS PÅ ALLTEFTERSOM DET BLIR KLART MED PLATSER & SMÅPROPPAR GODKÄNTS AV SSS

UTSTÄLLNING I UMEÅ LÖRDAG 16 MAJ 2020

Domare:                                    Linnéa Ornstein

Plats:                                         Umåker, Umeå

Utställningsansvarig:            Sandra Brunell, 0761039669

Platsansvarig:                         Linda Långström Sallinen, 0706893784

Anmälan senast:                    12/4 2020, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post        

                                                       eller mail. 

Anmälan skickas till:              Sandra Brunell, Bovikenvägen 30, 90583 Umeå stuterimjolefjarden@gmail.com

Anmälningsavgift:                 250 kr skall betalas in på Shetland Nords konto PG 68 94 17-4 senast sista                

                                                       anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Följande klasser anordnas:  1-15M

Färgklasser:                             Ja

Underlag:                                 Bedömningen sker på gräs/grus

Boxar:                                       Ja, begränsat antal. Kontakt Linda för boxförfrågan: 0706893784

Servering:                                Ja, Swish/kontant

Särskilda bestämmelser:     Minst 35 för att utställningen skall genomföras, max 70.

DRIVE-IN UTSTÄLLNING I KOLBÄCK LÖRDAG 6 JUNI 2020


Anmälan senast:                        22 maj 2020

Domare:                                        Liselotte Erixon

Plats:                                              Vänsta Gård, Kolbäck

Utställningsansvarig:               Johanna Axelsson 070-35 21 679, Emelie Videll 073-1421494

Platsansvarig:                             Johanna Axelsson 070-35 21 679

Klass:                                              18 Drive In

Boxar:                                             Nej

Underlag:                                      Ridhus

Särskilda bestämmelser:        Minst 30 anmälda för att utställningen ska genomföras och max 70 stycken.

Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar som ej noteras i webstamboken. Samtliga deltagare, samt poäng förs in i webstamboken efter utställningens avslutande och resultatet kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet.

Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordningen de anmäls på utställningsplatsen.

Olika hederspriser kommer delas ut t.ex. Dagens Bästa Shetland, Allroundchampion mm

Bruksklasser anordnas parallellt, se separat bruksproposition.Anmälningsavgift:200 kr/häst, dubbel avgift för icke medlem. Anmälningsavgiften betalas in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast den 22 maj.Anmälan:Föranmälan (antal ponnyer) sker till Johanna Axelsson, Hamra 8,
725 92 Västerås, johanna.granberg@hotmail.com, 070-3521679 senast den 22 maj via post, sms eller mail. Medtag hästens pass på utställningsdagen!Katalog:Ingen katalog men PM kommer läggas ut på Shetland Nords hemsida med starttider, vägbeskrivning mm. Skickas även till dem som föranmäler och anmäler mail adress. 

UTSTÄLLNING I RIDDARHYTTAN LÖRDAG 13 JUNI 2020

Anmälan senast:                                     8/5, anmälan kan ske via post eller mail till utställningsansvarig Annalena       .       .                                                                        Hulsebos, se adress ovan. (Ange e-postadress för bekräftelse att anmälan har .      .                                                                        kommit fram).

Domare:                                                    Morgan Johnsson

Plats:                                                          Fors Gård i Riddarhyttan

Utställningsansvarig/ platsansvarig: Annalena Hulsebos, Godkärra 22, 739 91, Skinnskatteberg. Tel. 076-1104112

Följande klasser anordnas:                  1-17 samt klass 21 Ponny i hand

Färgklasser:                                             Ja

Boxar:                                                        Ja, bokas hos Frida Lindström tel. 076-102 67 09 (Camping finns i närheten för .  .                                                                        långväga utställare, se Liens camping)

Underlag:                                                 Bedömningen sker inne i ridhus

Servering:                                                 Ja

Särskilda bestämmelser:                      MIN 50 MAX 70 anmälda för att utställningen skall genomföras

Klass 21:                                                    Ponny i hand kostnad 75kr. Genomförs på avgränsad plats i ridhuset och är en .  .                                                                    utmaning om att kunna hantera sin ponny i vardagliga göromål. Domaren .   . . . .                                                                        tittar på säkerhet och samarbetsförmåga. Samtliga deltagare får utmärkelse       . .                                                                      och pris lottas bland deltagarna. Hjälm är obligatorisk.

Anmälningsavgift:                                 250 kr skall betalas in på Shetland nords pg 68 94 17-4 senast sista .       .    .  . . .. . . . .                                                                      anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen .      .  .                                                                     betalning.

Anmälan skickas till:                             Annalena Hulsebos, Godkärra 22, 739 91, Skinnskatteberg.Tel. 076-1104112............   .  ...-.                                                                    a.hulsebos@telia.com

UTSTÄLLNING I (TROLIGAST) NORDMALING LÖRDAG 27 JUNI 2020

Domare:                                                  Elisabeth Ljungstorp

Utställningsansvarig:                           Maria Persson 070-2423269 mail: amit-06@hotmail.com

Anmälan senast:                                   20/5 Anmälan kan ske via post el mail till Johanna Lindblad, Kuba 126 89392 Bjästa .                                                                      Mail: johannalindblad_@hotmail.com Går även att anmäla digitalt via .   . . . . . . .  . . . .. .                                                                      shetlandssällskapets hemsida.

Anmälningsavgift:                                  250kr skall betalas in på Shetlands Nords pg: 689417-4 senast sista . . . . . . ..... .. . . . . . . . .                                                                      anmälningsdag. (150kr för föl om modern ställs ut) Dubbel avgift för icke medlem . .                                                                      och Dubbel avgift för sen vid sen betalning. Ange plats och hästens namn vid  . . . . .                                                                      betalning.

Följande klasser anordnas:                1-17

Färgklasser:                                           Ja

Underlag:                                               Bedömningen sker i Ridhus

Boxar:                                                     Begränsat antal. Bindande anmälan. Bokas hos Johanna Lindblad 070-6825619 .  . . .                                                                     och betalas in till Nord i samband med anmälan.

Servering:                                              Enklare servering

Säskilda bestämmelser:                     Föl måste vara minst 1 månad för att delta. Minst 40 anmälda ponnyer för att . . ..  . . .                                                                     utställningen ska bli av. Max 70st. BIS och Res-Bis enl grundproppen. Alla 3-åriga . . .                                                                     ponnyer ska mätas och ID- Kontrolleras. Alla mini ska mätas.

.                                                                     (förutom föl och RS-hingstar)

DRIVE-IN UTSTÄLLNING SUNDBYHOLM LÖRDAG 27 JUNI 2020

Domare:                                                     Helena Kättström
Plats:                                                           Sundbyholms travbana.
Ansvarig:                                                   Johanna Axelsson 070-35 21 679

Platsansvarig:                                          Johanna Axelsson 070-35 21 679

Underlag:                                                  Utomhus, grus.
Box:                                                             Nej
Klass:                                                          18 Drive In.

Öppen för renrasiga shetland och russ.

Shetland:                                                  Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut  ..                                                                   men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar som ej noteras i .................                                                       webstamboken. Samtliga deltagare, samt poäng förs in i webstamboken efter ............. .                                                        utställningens avslutande och resultatet kan tillgodoräknas i det svenska ............................                                              meritsystemet.

Russ:                                                          Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut ..... .                                                               men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar. Samtliga deltagare ......... .                                                            samt poäng förs in i Blå basen och resultatet kan tillgodoräknas som ......................................                                      avelsmeriterande.

Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordningen de anmäls på utställningsplatsen.

Ponnyer som erhåller guld tävlar vidare om olika hederspriser t.ex. Bäst I Rasen Shetland, Bäst I Rasen Russ, Overall Champion mm.

Anmälningsavgift:                                200 kr/häst. Anmälningsavgiften betalas på plats vid anmälan.
Anmälan:                                                 Sker på plats, max 70 st, företräde för de som startar på dubbeltravet, allt i mån av ...... .                                                             plats.

                Mer info i PM. Medtag hästens pass på utställningsdagen!

Katalog:                                                   Ingen katalog men PM kommer läggas ut på Shetland Nords hemsida        .........................                                               www.shetlandnord.com samt Eskilstuna Ponnytravs hemsida . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . ..                                                                 www.eskilstunaponnytrav.com med starttider, vägbeskrivning mm.

UTSTÄLLNING I SÖDERHAMN LÖRDAG 4 JULI 2020

Domare:                                                Ronny Johnsson

Plats:                                                      Söderhamnsortens Ryttarförening

Utställningsansvarig:                         Jennie Wandin, 0702709336, wandin76@live.se

Platsansvarig:                                      Jennie Wandin 0702709336 och Anna Halvarsson 0708383527

Anmälan senast:                                 4 juni, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post . . .                                                                    eller mail. Anmälan skickas till Jennie Wandin Myskje 962 826 92 Söderala eller

.                                                                    mail wandin76@live.se

Anmälningsavgift:                              250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen .  . . . . . . .                                                                    betalning. Klass 19. Handlerklass 50 kr/start

Följande klasser anordnas:              1-17, 19

Färgklasser:                                         Ja

Underlag:                                             Bedömningen sker inne i ridhus.

Boxar/Boende:                                    Ja, i första hand till våra långväga gäster, betalas senast 4 juni annars övergår . . . . . . . .                                                                   boxen/boendet till köplats. Bokning tas endast emot av Anna Halvarsson . . . . . . . . . . . . .                                                                   0708383527

Servering:                                            Ja

Säskilda bestämmelser:                   Minst 40 för att utställningen skall genomföras och max 70.

UTSTÄLLNING I VÄDDÖ LÖRDAG 11 JULI 2020

Anmälan senast:                               11 juni 2020

Domare:                                              Annika Strindgård

Plats:                                                   Toftinge Gård, Väddö

Utställningsansvarig:                      Catarina Reeves, 0730927060

Platsansvarig:                                   Linnea Dahlberg och Catarina Reeves

Följande klasser anordnas:            1-15, 20

Färgklasser:                                      Färgklassindelning tillämpas, sammanslagning sker av delade klasser vid . . . . . . . . . . .   .                                                                strykningar.

Boxar/ boende:                                Boxar finns att hyra. Hör av er till utställningsansvarig per sms, 0730927060

Servering:                                          Ja

Underlag:                                          Bedömning sker i ridhus.

Särskilda bestämmelser:               Minst 40 anmälningar för att utställningen ska bli av, maximalt 70 anmälningar

                                                                Maskeradklass med blomster tema anordnas i lunchpausen. Kostnad 75 kr som   . . . . . . .                                                               betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag för   . . . . . . . . . . . .                                                               utställningen. Märk betalningen med plats och ponnyns namn.

Anmälningsavgift:                         250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. .                                                               Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Märk betalningen . .                                                               med plats och ponnyns namn.

Anmälan:                                         Anmälan kan ske digitalt via SverigesShetlandssällskaps hemsida, via post eller mail. Anmälan skickas till Catarina Reeves, Söderbacksvägen 15, 76493 Väddö eller e-post svetsmeckarnsviv@telia.com.

UTSTÄLLNING I JÄTTENDAL LÖRDAG 8 AUGUSTI 2020

Domare:                                          Linnea Ornstein

Plats:                                                Jättendals Ridklubb , Jättendal

Utställningsansvarig:                   Sara Belin 0702556549 arasnileb@hotmail.com

Platsansvarig:                                Sara Belin 0702556549 arasnileb@hotmail.com

Anmälan senast:                           8 Juli, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post

                                                              ( Sara Belin, Repslagerivägen 2, 82996 Jättendal) eller mail (arasnileb@hotmail.com)

Anmälningsavgift:                       250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. . .                                                             Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Skriv plats och . . . . . .                                                             ponnyns namn som meddelande.

Följande klasser anordnas:        1-17

Färgklasser:                                   Ja

Underlag:                                       Bedömningen sker utomhus på ridbana

Boxar:                                             4 uteboxar 100 kr/st och 13 småhagar 75 kr/ st på gräs . Det är ström i trådarna.

                                                             Finns även möjlighet att hyra sovplats till människor med.

Servering:                                      Ja swish och kontant

Säskilda bestämmelser:            Minst 40/max 70 ekipage.

UTSTÄLLNING I SUNDSVALL LÖRDAG 19 SEPTEMBER 2020

Domare:                                       Alf Johansson

Plats:                                            Näsets Ridcenter, Matfors

Utställningsansvarig:               Veronica Udd 076-135 17 03

Platsansvarig:                            Veronica Udd 076-135 17 03

Anmälan senast:                       19 augusti, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post .  . . .                                                         eller mail.

Anmälningsavgift:                   250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum.   .   .                                                         Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Glöm inte att ange adressen till mottagaren av anmälningarna! Märk betalning med plats och ponnyns namn

Följande klasser anordnas:    1-17

Färgklasser:                               Ja

Underlag:                                   Bedömningen sker i ridhus

Boxar:                                         Ja mer info kommer senare

Servering:                                  Ja det går at betala med kontant och Swish

Säskilda bestämmelser:        Min 40 för att utställningen skall genomföras. Max 70Anmälan skickas till:Veronica Udd,  . . .                                                       Centrumgatan 24, 86431 Matfors
                                                        Mail: veronica.80@hotmail.com

UTSTÄLLNING I SUNDSVALL SÖNDAG 20 SEPTEMBER 2020

Domare:                                    Gunn Johansson

Plats:                                          Näsets Ridcenter, Matfors

Utställningsansvarig:             Veronica Udd 076-135 17 03

Platsansvarig:                          Veronica Udd 076-135 17 03

Anmälan senast:                     19 augusti, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller .                                                       mail.

Anmälningsavgift:                  250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. .   . . .                                                       Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Glöm inte att ange adressen till mottagaren av anmälningarna! Märk betalning med plats och ponnyns namn

Följande klasser anordnas:   1-17

Färgklasser:                              Ja

Underlag:                                  Bedömningen sker i ridhus

Boxar:                                         Ja mer info kommer senare

Servering:                                  Ja det går at betala med kontant och Swish

Säskilda bestämmelser:        Min 40 för att utställningen skall genomföras. Max 70Anmälan skickas till:

.                                                        Anna Halvarsson, Östanbo 731, 82672 Sandarne
                                                         Mail: halvarsson_674@hotmail.com

Snabblänkar

Kontakta oss

info@shetlandnord.com

Copyright © Alla rättigheter förbehållna