• Medlemsavgiften gäller per kalenderår.
  • Du löser medlemskap i Sveriges Shetlandssällskap, men kan välja att tillhöra en regionalförening (Nord, Väst, Öst, Syd eller Sydost.
  • Som medlem får du vår fina medlemstidning Shetlandsponnyn 4 ggr/år och deltar på utställningar till medlemspris.
  • Medlemsavgiften sätts in på Sveriges Shetlandssällskap bg 260-9675.                                  Ange namn och adress och att du vill tillhöra Nord.
  • Är Du medlem sedan tidigare och ska förnya Ditt medlemskap, räcker det att ange Ditt medlemsnummer på betalningen. Du kvarstår som Nordare tills Du meddelar SSS något annat.

Medlemsavgift 2020


Enskild medlem                   350 kr

Familjemedlemskap           400 kr

Medlem utanför Sverige    400 kr
 


För frågor rörande medlemskap och adressändringar, kontakta:

Jenny Sjölander
Telefon: 070-611 64 44

Välkommen i Nord!