• Medlemsavgiften gäller per kalenderår.
  • Du löser medlemskap i Sveriges Shetlandssällskap, men kan välja att tillhöra en regionalförening (Nord, Väst, Öst, Mitt, Syd eller Sydost.
  • Som medlem får du vår fina medlemstidning Shetlandsponnyn 4 ggr/år och deltar på utställningar till medlemspris.
  • Medlemsavgiften sätts in på Sveriges Shetlandssällskap bg 260-9675. Ange namn och adress och att du vill tillhöra Nord.
  • Är Du medlem sedan tidigare och ska förnya Ditt medlemskap, räcker det att ange Ditt medlemsnummer på betalningen. Du kvarstår som Nordare tills Du meddelar SSS något annat.

Välkommen i Nord!

Medlemsavgift 2022


Enskild medlem                   350 kr

Familjemedlemskap           400 kr

Medlem utanför Sverige    400 kr