2017

| Grundproposition | Anmälningsblankett | Anmälningsblankett klass 18-23 |
| Intyg för klippt ponny | Att ställa ut | Resultat |

 EJ medlem i Nord/SSS = DUBBEL anmälningsavgift

 

UTSTÄLLNINGAR 2017
Där datum och domare är klart
Kursiv stil = proposition på gång
4 mars
 
Kristinehamn
Domare: Ulricha Nordmark
15 juli
 
Söderhamn
Domare: Annika Strindgård
Katalog
29 juli Rimbo
Domare: Maria Jansson
26 aug Kristinehamn
Domare: I-L Hoveklint Hyttring
16 sep Köping (Drive In)
Domare: Vivecka Karlestrand
Proposition
30 sep Sikeå
Domare: Elisabeth Ljungstorp
14 okt
 
Nordmaling
Domare: Morgan Johnsson
25 nov Kristinehamn Christmas Show
Domare: Maria Jansson
Katalog

 

ANMÄLAN VIA E-POST
Nu provar vi en ny anmälningsblankett som är ifyllningsbar på datorn och därmed också lättare att bifoga med e-post!

Tips! Fyll i en blankett för varje ponny och spara med eget namn på din dator, så är det lätt att bara ändra plats och datum för varje gång du ska anmäla. ;-)

Det går fortfarande utmärkt att skicka sin anmälan med vanlig post.

Välkommen med din anmälan!
 

 

UTSTÄLLNINGAR 2017
FYLLS PÅ ALLTEFTERSOM DET BLIR KLART MED PLATSER & SMÅPROPPAR GODKÄNTS AV SSS

VINTERUTSTÄLLNING I KRISTINEHAMN LÖRDAG 4 MARS 2017           
Anmälan senast: 13 februari
Domare: Ulricha Nordmark
Platsansvarig: Angelica Lauth tel.073-937 25 38
Följande klasser anordnas ej: 1,2,12,18-24 - dock separata bruksklasser, se Övrig Information
Klassindelning: Färgklassindelning
Särskilda miniklasser
Boxar: Nej
Underlag: Bedömningen sker i varmisolerat ridhus
Särskilda bestämmelser: -Ston som ska föla 2017 äger ej rätt att deltaga på utställningen
-BIS och Reserv BIS utdelas enligt alternativ 2 i grundpropositionen
-Minst 35 anmälda för att utställningen ska bli av, max 60
Övrig information: -Utställningen har tulpantema
-Bruksklasser kommer att anordnas i anslutning till utställningen,  se proposition.  
-Allroundchampion utses bland ponnyer som deltar i både utställnings- klass och bruksklass.
>
Anmälan bruks
Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
250 kr/ponny
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn

Anmälan skickas till: Angelica Lauth, Lundstorps Gård 509, 655 94 Karlstad, e-post
 
UTSTÄLLNING I SÖDERHAMN LÖRDAG 15 JULI 2017                              
Anmälan senast: 14 juni
Domare: Annika Strindgård
Platsansvarig: Jennie Wandin 070-270 93 36, e-post
Följande klasser anordnas ej: 18,20-27 - dock separata bruksklasser, se Övrig information
Klassindelning: -Färgklassindelning
-Särskilda miniklasser
Boxar: Ja, ett begränsat antal övernattningsboxar och boende finns för bokning hos Maria Wallström 070-394 27 22
Underlag: Bedömningen sker i ridhus.
Särskilda bestämmelser: -Minst 40 anmälda för att utställningen ska bli av, max 70
Övrig information: -Klass 19 Handlerklass
Anmälan och betalning på plats

-Bruksklasser kommer att anordnas i anslutning till utställningen, se separat proposition  
-Allroundchampion utses bland ponnyer som deltar i både utställnings-klass och tävlingsklass.
>
Anmälan bruks
Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
250 kr/ponny
Föl 100 kr om modern också deltar i utställningsklass.
Klass 19 Handler 50 kr/start, betalas vid anmälan på plats (ha gärna jämna pengar).
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften för klass 1-15 sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn

Anmälan skickas till: Jennie Wandin, Myskje 962, 826 92 Söderala, e-post
 
UTSTÄLLNING I RIMBO LÖRDAG 29 JULI 2017           
Anmälan senast: 30 juni
Domare: Maria Jansson
Platsansvarig: Hanna Dahlström 0735-05 05 27, e-post
Följande klasser anordnas ej: 18, 21-27
Klassindelning: -Färgklassindelning
-Särskilda miniklasser
Boxar: Ja, ett begränsat antal övernattningsboxar och boende finns för bokning hos Hanna Dahlström 0735-05 05 27
Underlag: Bedömningen sker i ridhus
Särskilda bestämmelser: -Minst 40 anmälda för att utställningen ska bli av, max 70
Övrig information:

-Klass 19 Handler och Klass 20 Maskerad, anmälan och betalning i samband med anmälan till utställningen
-
Pris till BIS-3, Bästa Skäck, Bästa Gångartsponny, Bästa Svenskfödda med svenskfödda föräldrar, Bästa veteran m.m. 

Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
250 kr/ponny (ingen rabatt för föl)
Klass 19 Handler 50 kr/start
Klass 20 Maskerad 50 kr/ekipage
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn

Anmälan skickas till: Hanna Dahlström, Finstavägen 197, 762 91 Rimbo eller e-post
 
UTSTÄLLNING I KRISTINEHAMN LÖRDAG 26 AUGUSTI 2017           
Anmälan senast: 7 augusti
Domare: Inga-Lill Hoveklint Hyttring
Platsansvarig: Angelica Lauth tel.073-937 25 38, e-post
Följande klasser anordnas ej: 18-27 - dock separata bruksklasser, se Övrig information
Klassindelning: -Färgklassindelning
-Särskilda miniklasser
Boxar: Nej
Underlag: Bedömningen sker i ridhus
Särskilda bestämmelser: -Minst 40 anmälda för att utställningen ska bli av, max 70
Övrig information: -Pris till Bästa Övrigt färgade, Bästa SSS-novis, Bästa gångartsponny m.m.
-Bruksklasser kommer att anordnas i anslutning till utställningen, se separat proposition  
-Allroundchampion utses bland ponnyer som deltar i både utställnings-klass och tävlingsklass.
>
Anmälan bruks
Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
250 kr/ponny, föl 150 kr om modern också deltar i utställningsklass.
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn

Anmälan skickas till: Angelica Lauth, Lundstorps Gård 509, 655 94 Karlstad, e-post
 
UTSTÄLLNING I SIKEÅ LÖRDAG 30 SEPTEMBER 2017                  
Anmälan senast: 27 augusti
Domare: Elisabeth Ljungstorp
Platsansvarig: Kersti Erlandsson 070 635 74 51           
Följande klasser anordnas ej: 18-27
Klassindelning: -Färgklassindelning
-Särskilda miniklasser
Boxar: Ett begränsat antal boxar finns och bokas genom Kersti Erlandsson,070-6357451. Bindande bokning.
Underlag: Bedömningen sker i ridhus, alternativt sandbana ute.
Särskilda bestämmelser: -Minst 30 anmälda för att utställningen ska bli av. Max 70.
-NOTERA: För tränande/tävlande ponny som klippts, skall intyg underskriven av annan än ägaren (t ex tränare/instruktör bifogas anmälan. Blankett finns för nedladdning/utskrift här
Övrig information: -Hederspriser till Bästa föl, Bästa Västerbottensfödda 0-3 år, Bästa gångartsponny, Bästa veteran, Bästa Seniorvisare,  Bästa Componist vd Römer-avkomma.

Från Svenska hästavelsförbundet: Young Handler Award-17, Bästa Svenskfödda sto och Bästa Svenskfödda Hingst.

Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
250 kr/ponny i utställningsklass
Föl 150 kr om
modern också deltar i utställningsklass.
Mängdrabatt: Vid fyra eller fler ponnyer från samma ägare är anmälningsavgiften 200 kr/ponny.
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn.
Anmälan skickas till:

Anna-Carin Carlsson, Bygdeträskvägen 64, 915 96 Flarken, e-post

Får du inte svar på mailet så hör av dig till A-C

 
UTSTÄLLNING I NORDMALING LÖRDAG 14 OKTOBER 2017                  
Anmälan senast: 8 september, förlängning av anmälningstid kommer ej att ske så anmäl i god tid.
Domare: Morgan Johnsson
Platsansvarig: Maria Persson 070-242 32 69           
Följande klasser anordnas ej: 18-19, 21-27
Klassindelning: -Särskilda miniklasser
Boxar: Ett begränsat antal dygns/dag uppstallning finns som bokas genom Helena Bergström tel.070-302 79 72. Bindande anmälan. Ej mockad box debiteras med 250 kr.
Ev finns ett fåtal sängplatser på anläggningen.
Underlag: Bedömningen sker i ridhus
Särskilda bestämmelser: -Minst 40 anmälda för att utställningen ska bli av. Max 70.
 
Övrig information: -Klass 20 Maskerad anordnas.

Pris till BIS 3:a, Bästa Veteran, Dagens Bästa Jr visare upp till 12 år så skriv ålder på visaren vid anmälan. Svenska hästavelsförenings pris Young handler Award. Upp till 26 år.
Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
250 kr/ponny i utställningsklass
Föl 150 kr om
modern också deltar i utställningsklass.
Klass 20 Maskerad 50 kr/deltagare
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn.
Även bokade boxar och sängplatser betalas till Nord efter bokning hos boxansvarig.
Anmälan skickas till:

Helena Bergström, Ängersjö 121, 905 71 Hörnefors, 070-3027972,
e-post

 
VINTERUTSTÄLLNING I KRISTINEHAMN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017           
Anmälan senast: 30 oktober
Domare: Maria Jansson
Platsansvarig: Angelica Lauth tel.073-937 25 38, e-post
Följande klasser anordnas ej: 18-27 - dock separata bruksklasser, proposition kommer
Klassindelning: -Färgklassindelning
-Särskilda miniklasser
Boxar: Nej
Underlag: Bedömningen sker i isolerat ridhus
Särskilda bestämmelser: -Minst 40 anmälda för att utställningen ska bli av, max 70
Övrig information: -Bruksklasser kommer att anordnas i anslutning till utställningen, proposition kommer
-Allroundchampion utses bland ponnyer som deltar i både utställningsklass och tävlingsklass.
>
Anmälan bruks
Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
250 kr/ponny, föl 150 kr om modern också deltar i utställningsklass.
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn

Anmälan skickas till: Angelica Lauth, Lundstorps Gård 509, 655 94 Karlstad, e-post