2018

| Grundproposition | Anmälningsblankett | Anmälningsblankett klass 18-23 |
| Intyg för klippt ponny | Att ställa ut | Resultat |

 EJ medlem i Nord/SSS = DUBBEL anmälningsavgift

 

UTSTÄLLNINGAR 2018
Där datum och domare är klart
Kursiv stil = proposition på gång
3 mars Kristinehamn
Domare: Ronny Johnsson
12 maj Sikeå
Domare: Ronny Johnsson
16 juni Söderhamn
Domare: Ulricha Nordmark
Katalog
28 juli Rimbo
Domare: Linnea Ornstein
Katalog
18 aug Köping
Domare: Maria Jansson
1 sep Kristinehamn
Domare: Gunn Johansson
Katalog
8 sep Umeå
Domare: Inga-Lill Hoveklint-Hyttring
10 nov Sikeå
Domare: Linnea Ornstein

 

ANMÄLAN VIA E-POST
Nu provar vi en ny anmälningsblankett som är ifyllningsbar på datorn och därmed också lättare att bifoga med e-post!

Tips! Fyll i en blankett för varje ponny och spara med eget namn på din dator, så är det lätt att bara ändra plats och datum för varje gång du ska anmäla. ;-)

Det går fortfarande utmärkt att skicka sin anmälan med vanlig post.

Välkommen med din anmälan!
 

 

UTSTÄLLNINGAR 2018
FYLLS PÅ ALLTEFTERSOM DET BLIR KLART MED PLATSER & SMÅPROPPAR GODKÄNTS AV SSS

VINTERUTSTÄLLNING I KRISTINEHAMN LÖRDAG 3 MARS 2018
Anmälan senast: 12 februari
Domare: Ronny Johnsson
Platsansvarig: Angelica Lauth tel.073-937 25 38
Följande klasser anordnas ej: 1,2,12,18-27 - dock separata bruksklasser, se Övrig Information
Klassindelning: Färgklassindelning
Boxar: Nej
Underlag: Bedömningen sker i varmisolerat ridhus
Särskilda bestämmelser: -Ston som ska föla 2018 äger ej rätt att deltaga på utställningen
-BIS och Reserv BIS utdelas enligt alternativ 2 i grundpropositionen
-Minst 35 anmälda för att utställningen ska bli av, max 60
Övrig information: -Utställningen har tulpantema
-Bruksklasser kommer att anordnas i anslutning till utställningen, se proposition.  
-Allroundchampion utses bland ponnyer som deltar i både utställnings- klass och bruksklass.
>
Anmälan bruks
Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
250 kr/ponny
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn

Anmälan skickas till: Angelica Lauth, Lundstorps Gård 509, 655 94 Karlstad, e-post
 
UTSTÄLLNING I GUMBODA MOTORSTADIUM LÖRDAG 12 MAJ 2018
Ca 1 mil norr om Sikeå
Anmälan senast: 15 april       Obs! Sista betalningsdag gäller!
Domare: Ronny Johnsson
Platsansvarig: Kersti Erlandsson tel.070-635 74 51
Följande klasser anordnas ej: 1,2,12,18-27
Klassindelning: -Färgklassindelning, men sammanslagning kan ske vid för få anmälda eller vid strykningar.
-Separata miniklasser, enligt grundpropositionen
Boxar: Nej
Underlag: Sand, utomhus
Särskilda bestämmelser: Minst 30 och max 70 ponnier för att utställningen skall genomföras.
-Notera: För tränande och tävlande ponny som klippts, skall intyg underskriven av annan än ägaren bifogas/visas upp. t.ex tränare/istruktör. Blankett finns på www.shetlandsponnyn.se.
Övrig information: Hederspriser till Bästa Gångartsponny, Bästa Västerbottensfödda 0-3 år, bästa behårade, och några överraskningar.

3-åriga ston skall mätas och Id-kontrolleras, så glöm inte passet.
Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
-250 kr/ponny i utställningsklass.
-150 kr/föl vars mor är anmäld till utställningen.
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn

Anmälan skickas till: Anna-Carin Carlsson, Bygdeträskvägen 64, 915 96 Flarken
Eller annacarincarlsson72@gmail.com
Får du inte svar på mailet så hör av dig
 
UTSTÄLLNING I SÖDERHAMN LÖRDAG 16 JUNI 2018
Anmälan senast: 16 maj
Domare: Ulricha Nordmark
Platsansvarig: Jennie Wandin tel.070-270 93 36, e-post
Följande klasser anordnas ej: 18,20-27
Klassindelning: -Färgklassindelning
-Särskilda miniklasser
Underlag: Bedömningen sker i ridhus
Särskilda bestämmelser: -Minst 40 anmälda för att utställningen ska bli av, max 70
Övrig information: -Klass 19 Handler anordnas, anmälan och betalning i samband med anmälan till utställningen
-Bruksklasser kommer att anordnas i anslutning till utställningen, se proposition.
Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
-250 kr/ponny
-Föl 150 kr om modern också deltar i utställningsklass
-Klass 19 Handler 50 kr/start
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn

Anmälan skickas till: Jennie Wandin, Myskje 962, 826 92 Söderala, e-post
 
UTSTÄLLNING I RIMBO LÖRDAG 28 JULI 2018
Anmälan senast: 29 juni
Domare: Linnea Ornstein
Platsansvarig: Hanna Dahlström, tel.073-505 05 27, e-post
Följande klasser anordnas ej: 18,21-27
Klassindelning: Färgklassindelning
Boxar: Nej
Underlag: Ridhus, ev. grus utomhus om vädret tillåter
Särskilda bestämmelser: -Minst 40 anmälda för att utställningen ska bli av, maximalt 70 anmälningar
Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
-250 kr/ponny i utställningsklass, 50 kr/start i klass 19 & 20
-Mängdrabatt ges vid minst tre anmälda ponnyer (200 kr medlemspris/ponny för tre eller fler)
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn

Anmälan skickas till: Hanna Dahlström, Finstavägen 197, 762 91 Rimbo, e-post
 
DRIVE-IN UTSTÄLLNING I KÖPING LÖRDAG 18 AUGUSTI 2018
Anmälan senast: 8 augusti
Plats: Köpings Ridskola
Domare: Maria Jansson
Ansvarig: Johanna Granberg tel.070-352 16 79,
Emelie Videll tel.073-142 14 94
Platsansvarig: Johanna Granberg tel.070-352 16 79, e-post
Klassindelning: Nej
Boxar: Nej
Underlag: Ridhus
Klass: 18 Drive-In
Särskilda bestämmelser: -Minst 30 anmälda för att utställningen ska genomföras och max 70 stycken
Övrig information: -Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar som ej noteras i webstamboken. Samtliga deltagare, samt poäng förs in i webstamboken efter utställningens avslutande och resultatet kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet.

-Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordningen de anmäls på utställningsplatsen.
-Olika hederspriser kommer delas ut t.ex. Dagens Bästa Shetland, Allroundchampion mm
-Bruksklasser kommer att anordnas i anslutning till utställningen, se proposition.
Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
200 kr/ponny
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn

Anmälan: Föranmälan (antal ponnyer) sker till
Johanna Granberg, Hamra 8, 725 92 Västerås, johanna.granberg@hotmail.com, senast den 8 augusti
(via post, sms eller mail).
Medtag hästens pass på utställningsdagen!
Katalog: Ingen katalog men PM kommer läggas ut på Shetland Nords hemsida med starttider, vägbeskrivning mm. Skickas även till dem som föranmäler och anmäler mailadress.
 
UTSTÄLLNING I KRISTINEHAMN LÖRDAG 1 SEPTEMBER 2018
Anmälan senast: 13 augusti
Domare: Gunn Johansson
Platsansvarig: Angelica Lauth tel.073-937 25 38, e-post
Följande klasser anordnas ej: 18-24
Klassindelning: Färgklassindelning tillämpas, sammanslagning sker av delade klasser vid strykningar
Underlag: Bedömningen i ridhus
Särskilda bestämmelser: -Minst 40 anmälda för att utställningen ska bli av och max 70.
-Pris till Bästa Övrigt färgade, Bästa SSS-novis, Bästa gångartsponny m.m.
Övrig information: Bruksklasser kommer att anordnas i anslutning till utställningen, se proposition.  
Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
-250 kr/ponny
-Föl 150 kr om modern också deltar i utställningsklass
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn

Anmälan skickas till: Angelica Lauth, Lundstorps Gård 509, 655 94 Karlstad e-post
 
UTSTÄLLNING PÅ HIPPOGOLUM UMEÅ LÖRDAG 8 SEPTEMBER 2018
Med avels och exteriörkurs under söndagen 9 September
Anmälan senast: 5 augusti
Domare: Inga-Lill Hoveklint-Hyttring
Platsansvarig: Emma Rehn tel.070-211 58 27
Följande klasser anordnas ej: 18-27
Klassindelning: -Färgklassindelning
-Vid strykningar sker sammanslagning av klasserna.
Championat: Separata Championat för standard och mini, enligt Grundproposition.
Boxar: Ja. Bokas hos Helena Bergström. tel.nr.070-302 79 72. Bindande bokning, ej mockad box deb. 250 kr.
Underlag: Sandbana ute.
Särskilda bestämmelser: Minst 35 ponnier för att utställningen skall genomföras-max 70st.
3-åriga ston skall mätas och ID-kontrolleras-glöm ej passet.
För klippt ponny skall intyg skickas in.
Blankett finns på www.shetlandsponny.se/dokumentblanketter.
Hederspriser: Ja! Bland annat, Svenska hästavelsförbundets HP: Young Handler Award-18, Bästa Svenskfödda sto och Bästa Svenskfödda Hingst.
Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
-250 kr/ponny
-150 kr/föl om modern deltar i utställningsklass.
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn

Anmälan skickas till: Helena Bergström, Ängersjö 121, 905 71 Hörnefors
070-302 79 72
angabogard@telia.com

Avel och exteriörkursen 9/9 på Forslunda gymnasiet, umeå med Inga-Lill: Mer information kommer angående exakta tider . För övernattande deltagare så skall vi hjälpa till att försöka ordna boxar.
 
VINTERUTSTÄLLNING MED JULTEMA I SIKEÅ LÖRDAG 10 NOVEMBER 2018
Anmälan senast: 12 oktober
Domare: Linnea Ornstein
Platsansvarig: Sandra Brunell tel.076-103 96 69
Följande klasser anordnas ej: 18-27
Klassindelning: -Färgklassindelning
-Särskilda miniklasser
Boxar: Ja, begränsat antal för dagsuppstallning, några få övernattningsboxar.
Bokas hos Emma Koistinen (073-802 77 67) tidigast den 12/8 (Bindande bokning)
Underlag: Bedömningen sker i ridhus
Särskilda bestämmelser: -Minst 35 anmälda för att utställningen ska bli av och max 70
-BIS och Reserv BIS utdelas
Anmälningsavgift
(SSS-medlem):
250kr/ponny
EJ MEDLEM DUBBEL AVGIFT

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Nords pg 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag.
Märk betalningen med plats och ponnyns namn

Anmälan skickas till: Emma Koistinen, Nya Storbäcken 30, 91592 Robertsfors, e-post