Verksamhetsåret 2019
 

E-post: styrelse@shetlandnord.com

ORDFÖRANDE

Angelica Lauth
Lundstorps Gård 509
655 94 Karlstad
tel.073-937 25 38
>E-post
     

VICE ORDFÖRANDE

KASSÖR

SEKRETERARE

Johanna Axelsson
Hamra
8
725 92 Västerås
tel.070-352 16 79

>
E-post
Mari Brolund
Stenby 20
743 50 Vattholma
tel.070-310 00 32
>E-post
Maria Wallström
Södra Hagstavägen 2
817 93 Hamrångefjärden
tel.070-394 27 22

>
E-post

LEDAMÖTER

  Helena Söderholm Nilsson tel.070-569 08 06 >E-post
  Anna Halvarsson tel.070-838 35 27 >E-post
  Malle Jota tel.070-244 73 85 >E-post
 

SUPPLEANTER

  Emelie Videll tel.073-142 14 94 >E-post
  Linnea Dahlberg tel.073-101 21 31 >E-post
  Catarina Reeves   >E-post
  Sarah Nilsson

 

VALBEREDNING

SMK Annelie Pettersson tel.0173-161 02 >E-post
  Pia Sandström
  Jeanette Huldén
  SUPPLEANT:
Carita Söderberg


 

REVISORER

 
Kerstin Enberg

tel.0240-301 13

>
E-post
  PERSONLIG SUPPLEANT:
Anna-Karin Axelsson

 
 
  Josefina Åslund
  PERSONLIG SUPPLEANT:
Sanna Eriksson