• Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

  • Du löser medlemskap i Sveriges Shetlandssällskap, men kan välja att tillhöra en regionalförening (Nord, Väst, Öst, Syd eller Sydost).

  • Som medlem får du vår fina medlemstidning Shetlandsponnyn 4 ggr/år och deltar på utställningar till medlemspris.

  • Medlemsavgiften sätts in på Sveriges Shetlandssällskaps bg 260-9675.
    Ange namn och adress och att Du vill tillhöra Nord.

  • Är Du medlem sedan tidigare och ska förnya Ditt medlemskap, räcker det att ange Ditt medlemsnummer på betalningen. Du kvarstår som Nordare tills Du meddelar SSS något annat.
     

MEDLEMSAVGIFT 2017

Enskild medlem

350 kr

Familjemedlemskap

400 kr

Medlem utanför Sverige
 

400 kr
 

 

MEDLEMSFRÅGOR

För frågor rörande medlemskap och adressändringar, kontakta:

Tina Bonli
tel.070-323 60 65, e-post